CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

aktualizováno dne 19.1.2023

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
Finanční odvod státu

Aktuální náhradní plnění

Pokud Vás zajímají nejaktuálnější informace z oblasti náhradního plnění, navštivte stránku D.I.SEVEN, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení k roku 2023.

Výhody náhradního plnění

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Souhrn plnění povinného podílu je pak k nahlédnutí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Služby, které lze pro náhradní plnění využít

  • Úklidové služby
  • Bezpečnostní služby
  • Správa budov
  • Recepční a vrátné služby
  • Organizační služby
  • Správa a údržba zeleně

Díky náhradnímu plnění můžete získat služby, které bezpochybně využijete pro hladký chod své společnosti. Vám tak odpadne práce s jejich zajišťováním, dostanete již profesionálně vyškolené a vybavené pracovníky a především splníte svůj povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Výpočet náhradního plnění

Náhradní plnění za 1 povinného OZP zaměstnance se vypočítá jako 7x průměrná měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Za rok 2022 je průměrná měsíční mzda známá, proto uvádíme aktuální příklad výpočtu. V roce 2022 činila průměrná měsíční mzda 39 306 Kč, proto se výše náhradního plnění za rok 2017 rovná 7 x 39 306 = 275 142 .

Limit náhradního plnění pro rok 2023

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění limitem, do kterého mohou své služby poskytovat. Ten se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto doporučujeme nenechávat zajištění náhradního plnění na poslední chvíli. V roce 2023 vzhledem k průměrné měsíční mzdě za rok 2022, 39 306 Kč se stanovuje tento limit 36 x 39 306 = 1 179 180  na jednu osobu se zdravotním postižením.

Důležité odkazy

Pro podrobnější informace se můžete podívat zde: